Basisschool De Klaroen

M A de Ruyterstr 2 3601 TJ Maarssen

  • De Klaroen is een basisschool met onderwijs dat is afgestemd op de eisen van deze tijd, met een stabiel en kundig team.
  • IKC de Klaroen  biedt op één locatie een totaalpakket voor uw kind op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het schoolvenster van basisschool De Klaroen. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden uitgebreid. Medio 2015 is het schoolvenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Meer tijd om echt les te geven
  • Meer aandacht voor ieder kind
  • Meer ruimte om te ontdekken
  • Het grote voordeel van een
  • kleine school en kleine klas

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
254
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven