WereldKidz Triangel

Zwanenkamp 1303 3607 NZ Maarssen

 • Schoolfoto van WereldKidz Triangel
 • Schoolfoto van WereldKidz Triangel
 • Schoolfoto van WereldKidz Triangel
 • Schoolfoto van WereldKidz Triangel
 • Schoolfoto van WereldKidz Triangel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We zijn heel blij met onze ondersteuners en collega’s in opleiding. Samen organiseren wij ons onderwijs anders en meer flexibel. Ook hebben wij de mogelijkheid ThuisKidz, onze online leeromgeving, in te zetten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken in leeftijdsgebonden stamgroepen in een eigen groepsruimte. Op de leerpleinen wordt groepsdoorbroken gewerkt. Daar werken ook kinderen in onderwijsarrangementen. Bijvoorbeeld in onze brainwave, leesdojo en rekendojo, plusklas en praktijkklas. 


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De school hanteert een continu rooster voor de groepen 1 t/m 8. Over acht jaar basisonderwijs moeten kinderen 7520 uur onderwijs volgen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school hanteert een continu rooster voor de groepen 1 t/m 8. Over acht jaar basisonderwijs moeten kinderen 7520 uur onderwijs volgen. 

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De ondersteuningsstructuur van WereldKidz Maarssen is gebaseerd op de 1-zorgroute. Daarbij wordt uitgegaan van vijf ondersteuningsniveaus.

Ondersteuningsniveau 1        Ondersteuning in de groep door leerkracht op basis van het onderwijsplan 

Ondersteuningsniveau 2        Ondersteuning in de groep op basis van een leerlinginterventie

Ondersteuningsniveau 3        Lichte ondersteuning door WereldKidz experts 

Ondersteuningsniveau 4        Extra ondersteuning door externe specialisten                              

Ondersteuningsniveau 5        Verwijzingstraject

In WereldKidz Maarssen werken we met een intern begeleider  voor de groepen 1 t/m 6 en een intern begeleider voor de groepen 6 t/m 8. Vanwege onze specialisatie in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen worden de intern begeleiders bij de taken ondersteund door onze WereldKidz specialisten. In onze structuur is  een belangrijke rol weggelegd voor deze specialisten. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het werken in de groep. Verder coördineren en verzorgen zij de lichte ondersteuning buiten de groep. De lichte ondersteuning wordt ingezet binnen vijf thema’s: 

 • de sociaal-emotionele ontwikkeling: Rots&Water, Executieve functies en Leerkuil.
 • spelling/technisch lezen en rekenen: leesdojo en rekendojo
 • taalontwikkeling NT2 leerlingen: taalarrangement en ZomerKidz (zomerschool)
 • leerlingen met advies uitstroom Praktijkonderwijs: de Praktijkklas
 • leerlingen in verdiept arrangement 4: de Plusklas

Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte bespreken we samen met ouders of de benodigde begeleiding past binnen de grenzen van ons reguliere onderwijs. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in zit of geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en met ons samenwerkingsverband Passenderwijs. Indien nodig gaan we samen met ouders op zoek naar een beter passende onderwijsplek. 

De manier van werken en het ondersteuningsaanbod van ons samenwerkingsverband Passenderwijs is beschreven in het Ondersteuningsplan en is beschikbaar op de website www.passenderwijs.nl.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven