WereldKidz Triangel

Zwanenkamp 1303 3607 NZ Maarssen

  • Schoolfoto van WereldKidz Triangel
  • Schoolfoto van WereldKidz Triangel
  • Schoolfoto van WereldKidz Triangel
  • Schoolfoto van WereldKidz Triangel
  • Schoolfoto van WereldKidz Triangel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De centrale eindtoets groep 8 is verplicht voor alle basisscholen in Nederland. De centrale eindtoets wordt in april afgenomen. WereldKidz Maarssen heeft gekozen voor de centrale eindtoets van IEP.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De  visie van WereldKidz op goed onderwijs is gericht op de brede ontwikkeling van kinderen. Onze scholen verzorgen een overwogen en gedifferentieerd aanbod vanuit de drie doelgebieden kwalificatie, persoonsontwikkeling en socialisatie. Goed onderwijs brengt met zich mee dat de leerkracht de onderwijsbehoeften en ontwikkeling van het kind in beeld heeft. Met behulp van observaties en toetsen wordt gecheckt of beelden kloppen en daarmee kan het onderwijs op de onderwijsbehoefte worden afgestemd. Het kind wordt nadrukkelijk betrokken bij het eigen leerproces. Er is daarbij steeds aandacht voor de vraag hoe het met het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen is gesteld. Hoe hoger het welbevinden en de betrokkenheid, hoe groter het effect van ons onderwijs op de ontwikkeling van de kinderen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgen leerlingen het eind-advies van de basisschool. We volgen de POVO-procedure Stichtse Vecht. De POVO-procedure Stichtse Vecht wordt jaarlijks gepubliceerd op www.naarhetvo.nl.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven