s.w.s. De Floreant

Sportstraat 26 8315 AM Luttelgeest

  • Al jaren zijn we de snelste school van de Noordoostpolder
  • Schoolfoto van s.w.s. De Floreant
  • Schoolfoto van s.w.s. De Floreant
  • Schoolfoto van s.w.s. De Floreant
  • Schoolfoto van s.w.s. De Floreant

In het kort

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om leerlingen kennis en vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben in hun verdere leven. Wij bieden daarom betekenisvol en toekomstgericht onderwijs.Wij hebben in ons onderwijs veel aandacht voor:- een vaste basis aan kennis en vaardigheden, waarbij wij de kernvakken centraal stellen;- maatschappelijke vorming, waarbij wij je leren om samen te werken en samen te leven met anderen;- persoonlijke ontwikkeling, waarbij wij uitgaan van jouw eigen mogelijkheden en talenten.Wij zorgen voor een goed evenwicht tussen deze gebieden, zodat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Eigenheid
  • Bloei
  • Betekenisvol onderwijs
  • Toekomstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

0

Terug naar boven