s.w.s. De Floreant

Sportstraat 26 8315 AM Luttelgeest

Schoolfoto van s.w.s. De Floreant

In het kort

Toelichting van de school

SWS De Floreant is de enige school in het dorp. Het hele dorp is verbonden met de school, ongeacht ras of geloof. Iedereen mag zijn wie hij/zij is. Het team dat op de school werkt is enorm betrokken bij de school. Zij zorgen ervoor dat niemand er buiten valt. Verbondenheid zien we ook in ons aanbod: We vieren met elkaar, we werken en leven met elkaar en we willen zoveel mogelijk verbondenheid in de vakken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven