Nederwoud, School met de Bijbel

Kruisbeekweg 45 6741 NE Lunteren

Schoolfoto van Nederwoud, School met de Bijbel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte/afwezigheid van een leerkracht is voor de leerlingen altijd vervelend.

Op schoolniveau zoeken we naar de beste oplossing voor de groep.
In eerste instantie probeert de duo-collega het zieke personeelslid te vervangen.
Mocht dit niet lukken dan kijken we of een eventuele parttime-collega de groep kan waarnemen.
Als dit niet past of aansluit kijken we bovenschools of er een leerkracht beschikbaar is.

Mocht vervanging absoluut niet voorhanden zijn dan worden de ouders/verzorgers van leerlingen benaderd.
Voor kinderen waar geen thuisopvang voor is, wordt opvang geregeld binnen de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen met leerachterstand.

Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn.

Er is een Plus klas gestart in onze vereniging per oktober 2014.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven