Nederwoud, School met de Bijbel

Kruisbeekweg 45 6741 NE Lunteren

Schoolfoto van Nederwoud, School met de Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

In het rustieke boerenlandschap van de Gelderse Vallei, tussen Lunteren, Barneveld en Ederveen, ligt christelijke basisschool Nederwoud.
Het is de oudste school van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Lunteren.
In ons karakteristieke, historische schoolgebouw schuilt een hedendaagse onderwijsomgeving, waar kinderen met zorg en aandacht acht jaar lang christelijk onderwijs krijgen. Een belangrijk deel van hun kinderleven. Logisch daarom dat u met zorg een school kiest voor uw kind.

In deze schoolgids leest u meer over onze school en waar wij voor staan.

Mocht u na het lezen van deze schoolgids ons willen bezoeken, neem geheel vrijblijvend contact met ons op.
Wij geven u graag een rondleiding en geven antwoord op uw vragen.  Van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs stam/ niveaugroepen
  • Een klasse apart
  • Kleinschaligheid
  • Zorg op maat
  • Veilig schoolklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment wordt basisschool Nederwoud bezocht door 88 leerlingen.

Deze leerlingen zijn verdeeld over vier stamgroepen. Het betreft de leerjaren 1-2 (stamgroep 1), 3-4 (stamgroep 2), 5-6 (stamgroep 3) en 7-8 (stamgroep 4). We werken op onderdelen groepsdoorbrekend in stamgroepen om ons te kunnen richten in ons onderwijs op de belangen en onderwijsbehoeften van het individuele kind en de kinderen in de stamgroep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven