OJBS de Vlinderboom

Tamboerstraat 1 5175 TE Loon op Zand

  • We werken met thema's en binnen de thema's kunnen leerlingen eigen vragen onderzoeken.
  • Daag elkaar uit om samen te spelen.
  • Leerlingen zijn gewend om elkaar te helpen.
  • Iedere stamgroep heeft een eigen tuin die samen met de kinderen en ouders bijgehouden wordt.
  • Elke week is er maatjes-eten; jong en oud eten samen, helpen elkaar en luisteren naar een mooi verhaal!

In het kort

Toelichting van de school

Jenaplanschool De Vlinderboom is een kleine, fijne school waar ieder kind zichzelf kan zijn. Door het kleinschalige karakter kent iedereen elkaar; jong en oud leren, werken, spelen en vieren van en met elkaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • creatief
  • eigenheid
  • structuur
  • betrokken
  • samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vlinderboom is een kleine, fijne school waar ieder kind zichzelf kan zijn.

Iedereen kent elkaar, kinderen voelen zich er snel thuis. We leren van en met elkaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buiten de schooltijden om gaan onze kinderen naar verschillende vormen van kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven