PCBO Prinses Juliana

Tullekensmolenweg 77 7364 BA Lieren

  • Schoolfoto van PCBO Prinses Juliana
  • Schoolfoto van PCBO Prinses Juliana
  • Schoolfoto van PCBO Prinses Juliana
  • Schoolfoto van PCBO Prinses Juliana
  • Schoolfoto van PCBO Prinses Juliana

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlofaanvragen kijken we eerst of we de vervanging intern kunnen oplossen. In die gevallen waarbij dat niet mogelijk is, vragen we vervanging aan bij PCBO Apeldoorn. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school hebben we combinatiegroepen en enkele groepen. Van het begin af aan leren we de kinderen wat zelfstandig werken inhoud. Zo leren we de kinderen al vroeg om te gaan met uitgestelde aandacht, wat doe ik als ik niet verder kan?, wat doe ik als ik klaar ben?, etc.
In groep 1/2 nemen we geen toets af. Natuurlijk volgen we uw kind wel in zijn/haar ontwikkeling.  Door middel van observaties kunnen we de ontwikkeling van de leerlingen volgen. Vanaf groep 3 nemen we wel toetsen af. De uitkomsten van de toetsen en onze observaties geven een beeld van de onderwijsbehoeften op de getoetste gebieden. Uitkomsten hiervan kunnen leiden tot een individueel handelingsplan.   

De leerkracht organiseert de lessen zo, dat hij/zij regelmatig tijd vrij kan maken voor het begeleiden van kleine groepjes en individuele leerlingen aan de instructietafel. Het zelfstandig werken neemt daarom een belangrijke plaats in.  

We werken met groepsoverzichten. In het groepsoverzicht staan de onderwijsbehoeften voor alle kinderen. In dag- en weekplanningen werken we dat op basis- verdiepings- en verrijkingsstof uit. De kinderen zijn zo in de groep ingedeeld in 3 groepen. Het jaar is verdeeld in 3 perioden en na elke periode wordt gekeken of er voldoende vaardigheidsgroei plaats vindt.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij geven les volgens de wettelijke bepalingen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij geven les volgens de wettelijke bepalingen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden de basisvoorzieningen aan.

Voor de meer begaafde kinderen is een collega alle woensdagen vrij geroosterd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We proberen altijd zo goed mogelijk passend onderwijs te geven. We passen ons aanbod aan, als dat nodig is. We volgen alle kinderen en evalueren periodiek de gestelde doelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteropvang is mogelijk op dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.30-12.00 uur.

Terug naar boven