Basisschool Sint Nicolaas

Lierderholthuisweg 49 8144 RG Lierderholthuis

  • Vanaf januari 2015 maken wij gebruik van een modern, nieuw schoolgebouw
  • Het WIJland is in het nieuwe gebouw voorzien van nieuwe meubels

Het team

Toelichting van de school

De cijfers die vanuit DUO/CFI zijn aangeleverd komen niet overeen met de werkelijkheid.

BS St Nicolaas telt: directie: 0,611 fte onderwijsgevend 3,496 fte onderwijsondersteunend: 0,5584 fte

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van het personeel zorgen wij voor vervanging. Wij kijken eerst naar de mogelijkheid om het intern op te lossen, zodat de leerlingen zo veel mogelijk te maken krijgen met bekende leerkrachten. Als het intern niet lukt, maken wij gebruik van de vervangingspool van Catent. Heel sporadisch komt het voor dat het niet mogelijk is om vervanging te vinden voor een groep. Wij verdelen dan de leerlingen over de groepen, of wij vragen u om uw kind thuis te houden. In de afgelopen 3 jaar is dit niet voorgekomen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

De ontvangen leerlinggegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school, waardoor deze indicator geen of onvolledige gegevens toont. Lees de toelichting van de school.

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt volgens het principe: Onderwijs Anders.Onderwijs Anders is een innovatief onderwijsexperiment voor primair onderwijs. Op Onderwijs Anders scholen wordt gewerkt vanuit een ander organisatieprincipe. Reguliere klassen worden vervangen door units ( groepen kinderen). De leerlingen krijgen passend onderwijs aangeboden omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet. Dit betekent dat er met meer mensen wordt gewerkt vanuit de ambitie: hogere kwaliteit en lagere werkdruk. In de nieuwe situatie zijn er verschillende rollen en taken voor verschillende betrokkenen. Leerkrachten gaan zich bezig houden met de kerntaak (instructie geven) en de andere medewerkers nemen een groot deel van de ondersteunende en administratieve taken op zich. ICT gaat een nog belangrijkere rol spelen binnen de school.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

BS St Nicolaas is een kleine school in het dorp Lierderholthuis. Wij werken met het concept Onderwijs Anders. In de praktijk betekent dit dat wij groepen leerlingen op niveau samenstellen. Dit betekent dus dat een leerling uit bijv. groep 4 op leesgebied kan meedraaien in groep 5. Groepssamenstellingen staan niet vast voor een heel schooljaar maar kunnen lopende het schooljaar worden aangepast.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven