Basisschool Sint Nicolaas

Lierderholthuisweg 49 8144 RG Lierderholthuis

  • Vanaf januari 2015 maken wij gebruik van een modern, nieuw schoolgebouw
  • Het WIJland is in het nieuwe gebouw voorzien van nieuwe meubels

In het kort

Toelichting van de school

Wij geloven in een school die een welkome, veilige plek biedt aan iedereen, ongeacht wie je bent, je achtergrond, je leermogelijkheden of je geloofsovertuiging. Op onze school voel je de betrokkenheid en de saamhorigheid. Jong en oud speelt en leert met elkaar (relatie). Op onze school word je gekend en gezien. Je krijgt de ruimte om op eigen niveau te groeien, zodat je vol zelfvertrouwen aan de volgende stap in de wereld kunt beginnen (competentie). Wanneer je van school gaat weet je wie je bent en wat je kunt, om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij(autonomie). Van harte welkom bij ons op school! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Erkennend
  • Verbindend
  • Grensverleggend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de gemeente Raalte worden er minder kinderen geboren. Dit betekent voor onze school dat wij net als de andere scholen in de gemeente te maken hebben met krimp. Op de teldatum (1 oktober) in 2017 telt de school 54 leerlingen.De school is het afgelopen jaar in leerlingaantal gelijk gebleven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven