RK Basisschool De Wegwijzer

Wethouder Bogersstraat 1 A 4664 BA Lepelstraat

Schoolfoto van RK Basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,welkom bij het schoolvenster van basisschool De Wegwijzer te Lepelstraat . In dit schoolvenster geven wij u algemene informatie over onze school. Mocht u een indruk willen krijgen van onze school en wilt u aanvullende informatie, gaat u dan naar onze website toe via www.basisschooldewegwijzer.nl. U kunt natuurlijk ook bellen met 0164 682314 voor vragen en/of opmerkingen. Namens het team wensen wij u veel leesplezier toe met het lezen van het venster. 

Wij hebben als team een beeld voor ogen van een school die een veilige omgeving biedt, een plaats waar je mag zijn wie je bent, een plek waar je je prettig en begrepen voelt. Tegelijk hebben wij een opdracht als school, namelijk de kinderen uitrusten met minimaal de basisbagage die zij nodig hebben om als volwassenen te functioneren. Als de school een plek biedt waar kinderen graag zijn, zullen hun cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal ontwikkeld kunnen worden. Op basisschool De Wegwijzer proberen we een goed evenwicht te vinden in het vergroten van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.

Op onze school is veel aandacht voor de ontwikkeling van zelfstandigheid. Zelfstandig word je niet van alleen maar doen wat er van je gevraagd wordt, zelfstandig word je door keuzes te mogen maken, door eigen initiatief te mogen nemen, door verantwoordelijkheid te leren dragen en door voor je mening uit te leren komen. In onze manier van werken komen deze aspecten duidelijk aan bod.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Communicatie
  • Samenwerken
  • actief burgerschap
  • creatief
  • ict geletterdheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school beschikt over vijf groepen. De gemiddelde groepsgrootte bedraagt  rond de 18 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven