Basisschool Laetare

Leekerhoek 16 8223 ZR Lelystad

  • Schoolfoto van Basisschool Laetare
  • Ook de juffen en meesters deden mee aan Carnaval.
  • Samenwerken en -spelen kan ook ontspannend zijn!
  • Schoolfoto van Basisschool Laetare

In het kort

Toelichting van de school

Op Laetare gaan wij uit van de gehele ontwikkeling van het kind. Daarom besteden wij naast tijd voor rekenen, taal en lezen ook veel tijd en aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind en kunst en cultuur.

Wij werken met een zeer betrokken en professioneel team, waarbij elk teamlid een eigen specialisme heeft. Hierdoor is Laetare constant in ontwikkeling en altijd voorbeeld op de toekomst. Daarnaast hebben wij goed contact met onderwijs- en opvoedpartnerbs, zoals Passend Onderwijs en Lelystad Hoogbegaafd.

Lijkt het u leuk om een keer te komen kijken in de groepen van onze school? Meld u dan aan voor een oriëntatiegesprek via info@laetare.nl. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Maatschappelijk bewust
  • Creativiteit
  • Warm en veilig
  • Samenwerken en samenspelen
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven