Rooms Katholieke Basisschool Toermalijn

Galjoen 24 24 8243 LR Lelystad

  • Op onze school nemen wij het kind als uitgangspunt voor het onderwijs
  • Kinderen van verschillende leeftijden in één groep kunnen veel van en met elkaar leren.
  • Op onze school is samenwerken een belangrijke vaardigheid
  • Door middel van dag- en weektaken leren de kinderen om zelfstandig een aantal taken of opdrachten te maken.
  • Moderne leermiddelen worden ingezet om efficiënt te werken aan de leerdoelen.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is de laatste jaren, mede onder invloed van nieuwbouw in de wijk, flink gegroeid. We zien vooral een grote instroom van kleuters. Daardoor hebben we op dit moment meer groepen in de lagere leerjaren, maar dat zal zich de komende jaren voortzetten in de hogere leerjaren. Mede door het werken met heterogene stamgroepen, waarbij kinderen van twee schooljaren bij elkaar zitten, is het mogelijk om het aantal kinderen in één stamgroep niet te hoog op te laten lopen.

Gedurende het schooljaar 2013-2014 hebben we de volgende groepen:

- drie groepen 1-2

- drie groepen 3-4

- twee groepen 5-6

- één groep 7-8

Weergave

Leerlingen
303
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven