Rooms Katholieke Basisschool Toermalijn

Galjoen 24 24 8243 LR Lelystad

  • Door middel van dag- en weektaken leren de kinderen om zelfstandig een aantal taken of opdrachten te maken.
  • Moderne leermiddelen worden ingezet om efficiënt te werken aan de leerdoelen.
  • Heldere doelen zorgen voor gericht onderwijs.
  • Wij willen dat kinderen zich breed ontwikkelen, cognitief, maar ook creatief.
  • Alle kinderen, ouders en teamleden vormen een gemeenschap. Samen zorgen wij, dat De Toermalijn een school is, waar het fijn is om te zijn.

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van de Katholieke Jenaplanschool De Toermalijn.

In 1980 is onder de naam Shalom een basisschool opgericht in de wijk Galjoen. Later, in 2007, is de naam van de school veranderd in De Toermalijn. Deze naam komt van het woord “Turmali” en betekent zoveel als ”steen met gemengde kleuren”. Dit geeft aan, dat we een school willen zijn voor alle kinderen, hoe verschillend zij ook mogen zijn. Wij zien al die verschillen juist als een verrijking en denken dat het waardevol is om daar op een basisschool gebruik van te maken bij het onderwijs.   

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt eveneens beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Met behulp van deze schoolgids  kunt u zich een beeld vormen van onze school. Wilt u zich daarna verder informeren, dan kunt u contact opnemen door middel van een e-mail (dir.toermalijn@skofv.nl) of door te bellen met 0320-246367

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Afstemming
  • Uitdaging
  • Verantwoordelijkheden
  • Gemeenschapsvorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
273
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naschoolse opvang is mogelijk op onze school. Onze leerlingen kunnen gebruik maken van het aanbod van GO! Kinderopvang. Kinderen hoeven daarvoor niet naar een andere locatie in Lelystad. We zijn op de Toermalijn in de gelukkige omstandigheid dat de opvang in ons schoolgebouw plaats vindt. (hoofdlocatie)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Schoolveiligheidsplan wordt op dit moment herschreven, het is in concept gepubliceerd.

Terug naar boven