Rooms Katholieke Basisschool de Kring

Schouw 12 3 8232 ZA Lelystad

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Kring
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Kring
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Kring
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Kring
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Kring

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Kring bestaat uit 28 leerkrachten, 2 vakleerkrachten, 2 onderwijsassistenten, 2 onderwijsondersteunende medewerkers, 2 intern begeleiders en een directeur. 

Het directieteam wordt gevormd door 2 bouwcoördinatoren (leerkrachten), 2 intern begeleiders en de directeur.

Alle groepen krijgen twee keer in de week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

De groepen 5 t/m 8 krijgen een keer in de week les van een vakleerkracht muziek.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

indien personeel ziek is of verlof heeft, proberen wij in eerste instantie dit te organiseren met eigen medewerkers vanuit de schoolorganisatie, die op dat moment geen groep hebben, maar andere werkzaamheden in de organisatie.

Als dit niet lukt wordt via een invallerspool getracht vervanging te vinden.

Lukt dit ook niet dan kan besloten worden om een groep naar thuis te laten houden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Naast de bovengenoemde vakken wordt er gewerkt aan de sociale en algemene ontwikkeling van kinderen.  

Ons onderwijs aan kleuters kenmerkt zich door: - thematisch werken; - doelgericht werken; - spelbegeleiding door leerkrachten; - spelend leren; - het spelen en werken binnen een rijke leeromgeving; - ontwikkeling wordt gemeten aan de einddoelen van groep 2.  

De beginperiode op school staat vooral in het teken van je plekje vinden, wennen aan hoe het op school gaat en contact maken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Kring.......

 • Bieden we de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek en ict vaardigheden thematisch aan. De leerkrachten geven één van deze specifieke vakken ( vanuit hun passie of talent) aan meerder groepen. Dit passen  we ook toe tijdens de creativiteitsmiddagen.
 • Werken leerlingen zowel uit boeken als op IPads en Chromebooks. 
 • Mogen kinderen ook buiten hun groepslokaal werken aan hun weektaak. Hierbij kan samenwerken worden gemotiveerd.
 • Zetten we indien nodig in de groepen extra sociale vaardigheidstrainingen in om te werken aan een veiliger en pedagogisch klimaat.
 • Op basis van de onderwijsbehoefte van de groep, kan uitbreiding van onderwijstijd voor een specifiek vakgebied nodig zijn.
 • Bieden we leerlingen die meer aankunnen en willen de mogelijkheid om deel te nemen in de plusgroep.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven