Katholieke Basisschool De Kring

Schouw 19-1 8232 HM Lelystad

  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Kring
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Kring
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Kring

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig leefklimaat
  • Talenten
  • Eigenaarschap
  • Doelen stellen
  • 21e Vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van De Kring komen vooral uit de wijk rondom de school. We zien echter ook dat de nodige leerlingen van buiten de wijk komen.

De Kring hanteert noodgedwongen een wachtlijst. Meer informatie over ruimte in bepaalde groepen kunt u vinden op de website van de school: www.dekring.net

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
379
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft naast de vakantiedagen ook een aantal studiedagen. Deze worden ieder schooljaar opnieuw vastgesteld in samenwerking met de MR.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Kring voldoet met de nieuwe methode Vreedzame School ook aan de lessen democratie en burgerschapsvorming

Terug naar boven