IKEC De Waterlelie

Prinsenhof 4 b 2263 EV Leidschendam

  • Schoolfoto van IKEC De Waterlelie
  • Schoolfoto van IKEC De Waterlelie
  • Schoolfoto van IKEC De Waterlelie
  • Schoolfoto van IKEC De Waterlelie
  • Schoolfoto van IKEC De Waterlelie

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen zijn over het algemeen positief over de school. Zij beoordelen de sociale veiligheid met een 8,2.
Sinds schooljaar 2017-2018 hebben wij op school een leerlingenraad. Van elke groep, vanaf groep 6, nemen 2 leerlingen deel aan de leerlingenraad. De positieve bijdrage hiervan heeft ons doen besluiten dit een vast onderdeel van ons schoolbeleid te maken. De leerlingenraad vergadert een aantal keer per jaar onder begeleiding van een leerkracht over onderwerpen die door de leerlingen zijn ingebracht. Er worden plannen gemaakt en uitgevoerd. In deze leerlingenraad zijn de resultaten van dit onderzoek ook besproken. Met elkaar kijken we verder op welke wijze we gaan werken aan de aandachtspunten. 
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Naast een oudertevredenheidspeiling hebben wij dit jaar ook een leerling- en personeelstevredenheidspeiling gehouden.

De rapportages zullen wij met de kinderen, de MR en het team bespreken. We bepalen met elkaar waar we trots op zijn en wat we dus willen vasthouden. Ook kijken we naar wat volgens de ouders en de kinderen nog beter kan. Daar zullen we samen keuzes in maken en vervolgacties aan koppelen. De belangrijkste uitslagen van de oudertevredenheidspeiling vindt u in de bijlage.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven