Basisschool de Springplank

Prinsenhof 4 b 2263 EV Leidschendam

  • Schoolfoto van Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool de Springplank

In het kort

Toelichting van de school

Ieder kind is uniek en heeft eigen interesses, talenten en behoeftes. Daar hebben we oog voor. Op de Springplank krijgt elke leerling de ondersteuning die het nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen tot een vaardig, evenwichtig en sociaal mens. We bieden de kinderen een veilige leeromgeving en ruimte voor spel en plezier. Door ons te blijven ontwikkelen, bieden we het onderwijs dat onze leerlingen nodig hebben op hun weg naar de toekomst. De Springplank is een basisschool in de Prinsenhof in Leidschendam-Voorburg en is gevestigd in gebouw ‘De Waterlelie’, samen met de kinderopvang, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en het spel- en opvoedpunt met wie we nauw samenwerken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en beschermd
  • Erkenning en waardering
  • Nieuwsgierig en plezier
  • Samen en verbonden
  • Vaardig en talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Springplank telt ongeveer 175 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Dit betekent, dat er rond de 20-25 leerlingen in een groep zitten. We houden onze groepen bewust kleiner, zodat we de leerlingen de juiste ondersteuning kunnen geven. De Springplank heeft ook 2 instroomgroepen, een onderbouw- en een bovenbouwgroep. Hierin worden de leerlingen geplaatst die direct uit het buitenland komen en niet- of nauwelijks Nederlands spreken. Dit zijn groepen van maximaal 15 leerlingen. Zij leren in ongeveer 1 jaar voldoende Nederlands om het onderwijs in de reguliere groepen te kunnen volgen.

Voor informatie over ons aannamebeleid verwijzen we u naar onze website: https://www.basisschooldespringplank.nl/Onze-school/Aanmelden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor alle buitenschoolse opvang werkt de school samen met onze opvangorganisatie Vlietkinderen, die voorschoolse (VSO), tussenschoolse (TSO) en naschoolse (NSO) opvang organiseert in hetzelfde gebouw.  De VSO en NSO worden georganiseerd in hun eigen - daartoe ingerichte- ruimte. De TSO wordt georganiseerd in het eigen klaslokaal en (na het eten) in de eigen ruimte en/ of op de speelpleinen. Het staat ouders vrij om hiervan wel of niet gebruik te maken. De kosten komen voor rekening van de ouders.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven