Anne Frank

Zuster Meijboomstraat 2 2331 PD Leiden

 • Samen werken = samen leren
 • Tijd om lekker te ontspannen.
 • Eén keer per week krijgen de kinderen een crea-les van een vakdocent.
 • Schoolfoto van Anne Frank
 • Met leerlingen wordt tijdens de studiedag gesproken over het onderwijs.

Het team

Toelichting van de school

Ons team is een mix van ervaren en startende leerkrachten. We hebben zowel mannen als vrouwen in ons team. De 19 leerkrachten zijn verdeeld over 12 groepen.

Om een indruk te geven hoe wij het werk en de verantwoordelijkheden hebben verdeeld, krijgt u hieronder een beeld over de verdeling van de inzet:

 • Voor gym, handvaardigheid, muziek, schaken en Chinees zijn vakleerkrachten verbonden aan de school.
 • Een onderwijsassistent werkt drie dagen per week met (groepjes) kinderen buiten de groep. Daarnaast neemt zij, indien nodig, de groep over bij ziekte van een leerkracht.
 • De twee intern begeleiders houden zich bezig met de leerlingenzorg en richten zich op de kwaliteit van het onderwijs.
 • We hebben twee oud-leerkrachten die een halve dag per week de leerlingen begeleiden die meer verdieping nodig hebben en /of extra ondersteuning.
 • Een dag per week is een leerkracht vrij geroosterd om de plusgroepen te begeleiden.
 • Voor de Nova-groepen hebben we een dag per week een orthopedagoog in dienst.
 • De directeur van de school werkt 5 dagen per week.
 • Daarnaast werken bij ons een een administratief medewerker en 5 dagen in de week een conciërge.

Er is in de afgelopen jaren veel expertise opgedaan op allerlei gebieden. Ons team heeft vanuit deze professionalisering een aantal specialisten zoals specialisten op ict, taal- en rekengebied en talentbegeleiding. Deze collega's krijgen de ruimte om de expertise in de school in te delen. Op deze manier halen wij het beste uit ons team en onze leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van leerkrachten wordt opgevangen door de invalpool van PoolWest. Daarnaast werken parttime leerkrachten van de school soms een dag extra als een collega verlof heeft. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleutergroepen leren, spelen en werken de kinderen via thematisch onderwijs. Deze thema's duren ongeveer acht weken. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Anne Frank heeft drie afdelingen. 

 • Regulier onderwijs
 • Fulltime hoogbegaafden onderwijs (Nova) 
 • Onderwijszorgcombinatie voor thuiszitters (Over de Grenzen)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambitie van de Anne Frank is om alle leerlingen van onze school onderwijs op maat te bieden. De ondersteuningsbehoefte van de leerlingen op de verschillende afdelingen is divers. De diverse specialisten die op onze school werken kunnen leerlingen van alle afdelingen begeleiden zodat ieder kind bij ons tot zijn recht kan komen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven