Anne Frank

Zuster Meijboomstraat 2 2331 PD Leiden

 • Samen werken = samen leren
 • Tijd om lekker te ontspannen.
 • Eén keer per week krijgen de kinderen een crea-les van een vakdocent.
 • Schoolfoto van Anne Frank
 • Met leerlingen wordt tijdens de studiedag gesproken over het onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

De Anne Frank is een open, warme, betrokken, innovatieve en veel omvattende school, waar een betrokken en deskundig team werkt.

Er zijn drie afdelingen:

 • Regulier onderwijs
 • Fulltime hoogbegaafden onderwijs (Nova)
 • Onderwijszorgcombinatie voor thuiszitters (Over de Grenzen)

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verbinding
 • Verwondering
 • Ontdekken
 • Ontplooiing

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

 Onze groepen hebben gemiddeld 20 tot 25 leerlingen. De reguliere afdeling heeft 8 groepen, Nova heeft 4 combi-groepen en "Over de Grenzen" is één groep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven