Anne Frank

Zuster Meijboomstraat 2 2331 PD Leiden

Schoolfoto van Anne Frank

In het kort

Toelichting van de school

De Anne Frank is een open, warme, betrokken, innovatieve en veel omvattende school, waar een betrokken en deskundig team werkt.

Er is veel aandacht voor de kinderen. Onze visie en missie zijn: 

Samen kun je meer, dus samen werken, samen spelen en samen leren!

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij naar onze website:www.annefrankleiden.nl 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven