Brede School Merenwijk

Valkenpad 1 2317 AN Leiden

Schoolfoto van Brede School Merenwijk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht kortdurend afwezig is wegens ziekte of overig verlof wordt altijd geprobeerd om een vervanger te krijgen.

Wanneer dit niet lukt worden de leerlingen verdeeld over de verschillende groepen. In iedere groep is een schema waarin de leerlingen vast gegroepeerd zijn en ook bij een vaste groep aan het werk gaan.

Iedere groep beschikt over een lesprogramma voor 2 dagen welke ingezet wordt wanneer er een nieuwe vervanger is.

Wanneer de leerlingen verdeeld worden werken zij aan hun weektaak .

Bij langdurige uitval zal er altijd gezocht worden naar een vaste invaller.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven