Brede School Merenwijk

Valkenpad 1 2317 AN Leiden

Schoolfoto van Brede School Merenwijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Bredeschool Merenwijk!

Op onze school werken we aan een brede ontwikkeling van al onze leerlingen. Wij doen dit in betrokkenheid en samenwerking met de ouders en de partners in de wijk. Wij willen een zichtbare, kleurrijke en betrouwbare school zijn. Wij bieden leerlingen een veilige plek om te leren, kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij doen dit vanuit hoge verwachtingen, grote ambities en het geloof in vreedzaam omgaan met elkaar. We dagen kinderen uit om medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. Wij bieden kwaliteit in het leren van cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve basisvaardigheden en zeker ook in het leren van zelfstandigheid en samenwerkend leren.

"Leren is reizen naar je toekomst!". Wij willen kinderen een rijk gevulde koffer meegeven op weg naar hun volwassenheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Samenwerking
  • Uitdaging
  • Waardering en verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleine school en per 1 oktober 2019 hebben we 120 leerlingen, verdeeld over 9 klassen.

Dat betekent ook dat de groepsgrootte gemiddeld 14 leerlingen is.

Onze leerlingen hebben veelal niet-westerse roots en groeien dus op in een meertalige omgeving: thuis en school.

De school heeft leerlingen met 18 verschillende nationaliteiten

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven