OBS Lucas van Leyden

Vliet 20 2311 RE Leiden

Schoolfoto van OBS Lucas van Leyden

In het kort

Toelichting van de school

De Lucas van Leyden: een kleurrijk palet voor de toekomst. 

Lucas van Leyden was een in Leiden geboren schilder en graveur, levend aan het begin van de 16e eeuw. De wereldberoemde Rembrandt van Rijn bezat veel werk van Lucas van Leyden en is door hem geïnspireerd. Met een groot kunstenaar als naamgever is de inspiratie voor een motto niet moeilijk te vinden. Het leven van het kind begint als een blanco canvas. Het kind krijgt kleuren en gereedschappen aangereikt, waarmee het zijn leven kan inkleuren en vormgeven.  Hoe meer kleuren en gereedschappen, hoe meer mogelijkheden het krijgt. Wij willen onze kinderen een breed palet aan mogelijkheden meegeven, zodat alle kansen openstaan om een zo mooi mogelijk levenswerk te maken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Steeg+Vliet: Een breed aanbod
  • Steeg: Wereldburgerschap
  • Steeg: Afstemmen en autonomie
  • Vliet: Plezier en creativiteit
  • Vliet: Ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze ruim 400 leerlingen zijn verdeeld over de 2 locaties, locatie Steeg en locatie Vliet. Dit houdt in dat op beide locaties ca. 205 leerlingen onderwijs volgen. U kunt het zien als 2 kleinschalige scholen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
436
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven