De Dukdalf

Regenboogpad 7 2317 XK Leiden

Schoolfoto van De Dukdalf

In het kort

Toelichting van de school

Op een Jenaplanschool zijn we met meer bezig dan leren alleen.

Nu klinkt dat heel mooi, maar wat dan meer? Misschien is het wel het allerbeste om gewoon de school eens binnen te stappen en te kijken en te vragen. Niet alleen belangrijk om erachter te komen wat dan die verschillen zijn met andere scholen, maar ook om gewoon sfeer te 'proeven'. Wij vinden het namelijk belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op hun school. Niet alleen door het er allemaal gezellig uit te laten zien, maar we proberen ook het onderwijs op de interesses en de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk aan te laten sluiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • veiligheid
  • uniciteit
  • betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
354
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Doorlopend rooster

Pedagogisch gezien vormt de dag een geheel met een duidelijk begin (opening van de dag) en eind (afsluiting).  

Een aantal voordelen:

het dag schema biedt continuïteit, is duidelijk, rustig en voor de hele klas hetzelfde. Het schept rust dat er geen wisseling is en dat kinderen tussendoor niet naar huis gaan. Het gezamenlijk eten met de eigen leerkracht biedt sociale en emotionele voordelen opleveren voor de klas. De schooldag is voor de kinderen minder lang. Ze hebben meer tijd met ouders, om met vriendjes te spelen en voor andere activiteiten.

Een onderwijskundig voordeel kan zijn dat er meer leseffectiviteit behaald kan worden, doordat er minder startmomenten en momenten van afscheid nemen zijn. De dag kan pedagogisch en onderwijskundig goed opgebouwd en afgerond worden.  Praktisch gezien heeft een doorlopend voor ouders het voordeel dat zij hun kind maar één keer hoeven te halen en brengen. Ouders en kinderen hoeven zich niet twee keer per dag te haasten om op tijd op school te zijn. Voor werkende ouders biedt het rooster een voordeel als het gaat om het organiseren van oppas.

De lestijden voor allegroepen zijn op ma-di-do-vr van 08.45 uur – 15.00 uur en op woensdag 08.45 uur – 12.15 uur. De kinderen nemen zelf hun brood en drinken mee en lunchen in de eigen stamgroep.Gezien de kosten en organisatie is het niet mogelijk via school gratis drinken te verstrekken. Het is wel mogelijk schoolmelk te gebruiken. Ouders kunnen hiervoo raanmeldingsformulieren bij de directie krijgen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven