Openbaar IKC De Vosseburcht

Coornhertstraat 8 8913 HK Leeuwarden

Schoolfoto van Openbaar IKC De Vosseburcht

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Uit de vragenlijst van 2022-2023 blijkt dat de leerlingen (uit groep 6, 7 en 8) gemiddeld genomen tevreden zijn over de school. De tevredenheid van de leerlingen over de school, de lessen en het lesgeven is ruim voldoende. De school krijgt van de leerlingen een rapportcijfer 8,0.

Deze meting voldoet aan de gewenste betrouwbaarheid.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2021-2022 was de tevredenheid van ouders over schoolklimaat, onderwijsleerproces en communicatie/informatie ruim voldoende tot goed. School blijft aandacht besteden aan duidelijk en op tijd communiceren en informeren via het ouderportaal. De school krijgt van de ouders het rapportcijfer 7,8.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven