Basisschool De Princenhof - school met de Bijbel

Prinsessenweg 2 8931 EG Leeuwarden

Schoolfoto van Basisschool De Princenhof - school met de Bijbel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het laatste tevredenheidsonderzoek is afgenomen in 2022. Het algeheel oordeel was dat de leerlingen is gevraagd hun school te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer. Gemiddeld genomen beoordelen zij de school met een 7.9. Uitgesplist zijn de scores:

Algemene tevredenheid: 7.4

Welbevinden: 7.3

Aantasting veiligheid: 8.2

Aantasting veiligheid: 8.9

Een hoog cijfer betekent dat de leerlingen het fijn vinden in de klas, zich veilig voelen en weinig (of niet) gepest worden.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven