IKC Maria Louise

Transvaalstraat 75 8917 CH Leeuwarden

  • Foto Het Friesch Dagblad
  • Schoolfoto van IKC Maria Louise
  • Schoolfoto van IKC Maria Louise

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onderzoek leerlingtevredenheid en sociale veiligheid

Als KWS Transvaal maken wij gebruik van een vragenlijst vanuit Vensters voor het onderzoek naar leerlingtevredenheid en sociale veiligheid. De resultaten over leerlingtevredenheid worden samen met de resultaten van een landelijke vergelijkingsgroep gepubliceerd op scholenopdekaart.nl. 

De antwoorden op de vragen over sociale veiligheid worden samengevat in een schoolrapport.

Door gebruik te maken van de vragenlijst vanuit Venster kunnen wij de sociale veiligheidsgegevens direct versturennaar de Inspectie van het Onderwijs.

Waarom dit onderzoek?

Het wetsartikel ‘Zorgplicht veiligheid op school’ is per 1 augustus 2015 van kracht en schrijft voor dat scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige school. Scholen moeten onder andere eens per schooljaar de veiligheid van leerlingen op school onderzoeken met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. De inspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen. Met het afnemen van de Vensters-vragenlijst leerlingtevredenheid voldoen wij aan de monitoringsplicht en de eisen die de wet ‘Zorgplicht veiligheid op school’ stelt. De resultaten van ons onderzoek worden direct via Vensters doorgestuurd aan de inspectie.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven