IKC Maria Louise

Transvaalstraat 75 8917 CH Leeuwarden

 • Foto Het Friesch Dagblad
 • Schoolfoto van IKC Maria Louise
 • Schoolfoto van IKC Maria Louise

In het kort

Toelichting van de school

IKC Maria Louise; Spelen én leren in een ruime jas! 

'Ieder kind verdient het om met veel plezier naar ons IKC te gaan en uitgedaagd te worden om zijn/haar eigen talent verder te ontwikkelen. Dit is waar wij ons als team voor inzetten.' 

Per 11 januari 2023 vormen Koningin Wilhelminaschool Transvaal en Sinne Transvaalstraat:IKC Maria Louise! Wij zijn een modern christelijk Integraal Kindcentrum (IKC) met een open karakter waar iedereen welkom is. Met een enthousiast en professioneel team geven wij door de weeks opvang én onderwijs aan ruim 230 kinderen verdeeld over twee dagopvanggroepen (0-4 jaar), een speelleergroep (2-4 jaar) en negen onderwijsgroepen (4-12 jaar). Daarnaast bieden we ook voorschoolse- en buitenschoolse opvang.

De drie belangrijkste waarden die de basis vormen voor ons denken én doen:

 • Veiligheid; geborgenheid
 • Persoonlijke ontwikkeling; autonomie, bloei, verwondering, competentie
 • Verbinding; ontmoeten, samenwerken, relatie

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hadden schooljaar 2022 - 2023 een 1 februari-telling van 206 leerlingen verdeeld over 9 groepen.

(In het overzicht wordt het totaal van brin 15QK (00 & 01) genomen).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
383
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

Alle groepen hebben hetzelfde rooster:

 • Groep 1 t/m 8: Maandag t/m vrijdag 08.25 – 14.00 uur

Naar binnen gaan:

 • De schooldeur gaat 's ochtends voor alle groepen om 08.15 uur open. Dit geldt voor alle schooldeuren. Het hek naar het schoolplein zal eerder open zijn, zodat kinderen die eerder op school zijn alvast kunnen 'spelen' op het plein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven