CBS Koningin Wilhelmina

Drossaardslaan 70 4143 BD Leerdam

 • In 2020 is ons gebouw volledig gerenoveerd. We kunnen nu onderwijs bieden in een duurzaam gebouw!
 • Jezelf zijn, sociaal zelfstandig worden, ongedwongen.
 • Alle kinderen betrokken, de juiste bagage, de wereld als inspiratiebron
 • Echt contact is ons uitgangspunt voor leren
 • Bewuste keuzes in digitale lessen en contactmomenten, elk kind een chromebook.

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten en de directeur. Je kind krijgt les van betrokken en deskundige medewerkers. Veel leerkrachten werken parttime. Dit betekent dat de meeste groepen (maximaal) twee leerkrachten hebben, die samen de verantwoordelijkheid hebben voor de groep. Op CBS Koningin Wilhelmina staan twee mannen voor de groep en er zijn vakleerkrachten, zoals voor gymnastiek. De leeftijdsopbouw van het team is gevarieerd. 

Blijven leren
Net als de leerlingen blijven wij ons ook voortdurend ontwikkelen. We boeken goede resultaten. We onderzoeken de tussenscores heel grondig. Zo blijven we goed gekwalificeerd en bieden we up-to-date en effectief onderwijs.

Opleidingsschool
Als partnerschool van de Marnix Academie (pabo) zijn er het hele jaar door stagiairs in onze school. Ook leiden we onderwijsassistenten op vanuit het mbo. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht maken wij zo mogelijk gebruik van invallers. Wanneer dit niet lukt verdelen wij de groep over de andere groepen. Als school dragen we zorg voor de continuïteit van het onderwijs ook als de vaste leerkracht van een groep uitvalt. De mogelijkheden om invalkrachten te vinden en te kunnen benoemen worden beperkt door de regelgeving van de Wet Werk en Zekerheid en de toenemende schaarste van leerkrachten op de arbeidsmarkt.

Om meer waarborg te hebben voor invallers als de vaste leerkracht uitvalt heeft LOGOS zich per 1 augustus 2016 aangesloten bij de PiO (Partners in Onderwijs) invalpool. Deze organisatie draagt zorg voor de invulling en coördinatie van de vervangingsvraag. De PiO invalpool biedt (jonge) leerkrachten de kans ervaring op te doen op veel verschillende scholen. Wanneer wij een invaller nodig hebben, melden wij dit bij bij PiO. PiO zorgt er voor dat er een invaller komt naar de groep waar deze nodig is. Voor de invalwerkzaamheden wordt een invaller gezocht met de bij de school passende identiteit. Bij kortdurende inval kan het voorkomen dat de invaller niet de gewenste protestants christelijke identiteit heeft. De directeur draagt er dan zorg voor dat de dagopening conform de identiteit van de school geschiedt. Ook de leerkrachten van een LOGOS school kunnen via PiO op hun eigen school invallen.LOGOS hoopt met de aansluiting bij PiO een bijdrage te leveren aan de continuïteit van het onderwijs aan de kinderen.

Gelukkig hebben wij bij ons op school ook een aantal ‘oud leerkrachten’ die nog graag invallen. Zij zullen ook vaak ingezet worden binnen de inval.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In principe werken we met homogene groepen. Waar kiezen bewust voor combinatieklassen als de leerlingaantallen of zorgverdeling daartoe verplichten. Waar mogelijk doen we dit in overleg met de ouders.
De leerkracht houdt in het lesaanbod zo veel mogelijk rekening met de verschillen tussen de leerlingen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Nieuwsgierige onderzoeker
Wij zien elke kleuter als een nieuwsgierige onderzoeker die spelend zijn wereld verkent en uitbreidt. We vinden het daarom erg belangrijk dat je kind tot spelen komt: het vrije spel, begeleid spel of een spelopdracht.

 • We zetten bij de kleuters in de eerste plaats in op beweging. Dat is gezond en stimuleert de ontwikkeling. We bieden daarom volop speelmogelijkheden, uitdagende opdrachten en nieuwe materialen.
 • We creëren in het lokaal en daarbuiten een omgeving waarin de kinderen veel kennis opdoen over de wereld om hen heen.
 • Er is ruimte voor experiment.
 • Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Goed met jezelf en anderen omgaan en je veilig voelen zijn voorwaarden om tot leren te komen.
 • We werken we met het speciale woordenschatprogramma LOGO 3000.
 • We werken in projecten. Alle kleuters krijgen daarbij opdrachten die passen bij de eigen ontwikkeling. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We besteden veel aandacht aan hoofdvakken als taal, rekenen en (begrijpend) lezen. Daarmee leggen we een stevige basis. Daarnaast is er ook ruime aandacht voor creativiteit, voor leren leren en voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling.

Deze urenverdeling in deze tabel is een richtlijn; de leraar kan hiervan beredeneerd afwijken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van de afspraken die we met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Driegang hebben opgesteld. We zijn een 'smalle zorgschool'. We maken bewuste keuzes in welke zorg we aanbieden.  Op basis van een gesprek met jullie onderzoeken we of we je kind kunnen plaatsen en de passend zorg kunnen bieden.

Dit proces stemmen wij af met ons samenwerkingsverband en met de ouders!

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken goed samen met de SKCN. Deze organisatie biedt kinderopvang op het Noordereiland, in de nabije omgeving van de school.

Terug naar boven