CBS Koningin Wilhelmina

Drossaardslaan 70 4143 BD Leerdam

 • In 2020 is ons gebouw volledig gerenoveerd. We kunnen nu onderwijs bieden in een duurzaam gebouw!
 • Jezelf zijn, sociaal zelfstandig worden, ongedwongen.
 • Alle kinderen betrokken, de juiste bagage, de wereld als inspiratiebron
 • Echt contact is ons uitgangspunt voor leren
 • Bewuste keuzes in digitale lessen en contactmomenten, elk kind een chromebook.

In het kort

Toelichting van de school

Gun je je kind een fijne schooltijd waarin het ruimte krijgt om zichzelf te zijn? Dan is ‘de KWS’ een goede school voor je kind. Veilig opgroeien, klaarstaan voor een ander en samen plezier hebben kenmerken ons. We zijn een open christelijke school. Echt contact is ons uitgangspunt voor leren, samenwerken en samenleven, ook met ouders. 

Ons onderwijs is duurzaam, sociaal en toekomstgericht, dankzij een mix van echte aandacht en digitale werkvormen. We leiden je kind op tot een verantwoordelijke burger, die eigen keuzes durft te maken en omkijkt naar de wereld en de mensen om zich heen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Echt contact
 • Veilig
 • Liefde
 • Gelijk(waardig)heid
 • Voorspelbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 okt 2021 hebben wij 194 leerlingen. We verwachten dat we de komende jaren les geven aan 180 tot 200 kinderen. Met dit aantal garanderen we dat de leerlingen de komende jaren les krijgen in 8 homogene jaargroepen. (Er zijn geen combinatieklassen nodig.)Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven