CBS Koningin Wilhelmina

Drossaardslaan 70 4143 BD Leerdam

  • Schoolfoto van CBS Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van CBS Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van CBS Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van CBS Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van CBS Koningin Wilhelmina

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers,

Het doet ons een genoegen dat u onze school heeft opgezocht op scholenopdekaart.nl. 

Op deze website vindt u een overzicht van de resultaten van ons onderwijs. Op deze manier komt u veel over ons te weten. Toch vertellen wij het u liever zelf, tijdens een persoonlijk gesprek, zodat u de sfeer op de school kunt proeven. We vragen u daarom een afspraak te maken met de school, door te bellen naar 0345 632 361.

Met vriendelijke groet,
Niels Verbaas, directeur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij zijn een bijzondere basisschool in Leerdam. Een open christelijke school, waar eenieder welkom is die onze christelijke identiteit respecteert. De kinderen komen in aanraking met verhalen uit de Bijbel en christelijke rituelen, maar onze identiteit krijgt ook handen en voeten in de gewone zaken. Wij willen een sfeer creëren waarin kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Veiligheid en geborgenheid zijn de kernwoorden die hierbij aansluiten. Ieder kind moet gerespecteerd worden, maar het moet ook leren een ander mens zijn ruimte te gunnen in de maatschappij. De Koningin Wilhelmina streeft ernaar dat kinderen voor elkaar klaar staan, zich prettig voelen en binnen hun mogelijkheden presteren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Echt contact
  • Veilig
  • Liefde
  • Gelijk(waardig)heid
  • Voorspelbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 okt 2020 hebben wij 192 leerlingen geteld.

De komende jaren verwachten wij tussen de 180 en de 200 leerlingen te mogen tellen.

Hiermee bieden wij een stabiele omgeving. In het schooljaar 2020|2021 hebben wij geen combinatiegroepen.


Weergave

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven