CBS Koningin Wilhelmina

Drossaardslaan 70 4143 BD Leerdam

  • Op elk moment, van en met elkaar, jong en oud
  • Puur jezelf zijn, in goede samenwerking
  • Kwaliteit voorop, persoonlijke ontwikkeling, talenten benutten
  • Welkom in onze prachtige school. We bieden goed onderwijs in een fijne en duurzaam gebouw

In het kort

Toelichting van de school

Gun je je kind een fijne schooltijd waarin het ruimte krijgt om zichzelf te zijn? Dan is ‘de KWS’ een goede school voor je kind. Veilig opgroeien, klaarstaan voor een ander en samen plezier hebben kenmerken ons. We zijn een open christelijke school. Echt contact is ons uitgangspunt voor leren, samenwerken en samenleven, ook met ouders. 

Ons onderwijs is duurzaam, sociaal en toekomstgericht, dankzij een mix van echte aandacht en digitale werkvormen. We leiden je kind op tot een verantwoordelijke burger, die eigen keuzes durft te maken en omkijkt naar de wereld en de mensen om zich heen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen voor elkaar
  • Echt contact
  • Iedereen leert
  • Sterke basis, goede resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 januari 2024 hebben wij 216 leerlingen. We verwachten dat we de komende jaren les geven aan 220 kinderen. Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven