De Springplank - Daltonschool met de Bijbel

Oldenoert 55 9351 KV Leek

  • Op De Springplank gebruiken we ICT als hefboom om voor de leerlingen tot het meest effectief leren te komen.
  • Frisse kleuren, open klimaat met veel structuur, klaslokalen, studieruimtes en leerpleinen kenmerken heel in het kort ons gebouw.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze medewerkers zijn geschoold in het werken met de kanjermethode. Wekelijks leren de kinderen sociale vaardigheden met behulp van leuke spelvormen. Wanneer we merken dat de sociale veiligheid in een groep van matige kwaliteit is, heeft dit onze focus en maken we gebruik van onze kanjercoördinator. Zij ondersteunt leerkrachten/ invallers door middel van tips en co teaching. Deze ondersteuning wordt stop gezet wanneer de sociale veiligheid weer op voldoende niveau is. We streven hierbij naar een 100% veiligheidsbeleving terwijl we daarnaast onze school zien als een veilig oefenterrein zowel op cognitief als sociaal gebied; het gedrag mag best onhandig zijn omdat we ook daarvan -met elkaar- heel veel leren.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven