Basisschool De Ploeg

Melkweg 42 1251 PT Laren

Schoolfoto van Basisschool De Ploeg

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken veel part-time leerkrachten nauw samen. Dit zijn zowel mannen als vrouwen. Naast de groepsleerkrachten verzorgen 2 meesters de gymlessen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school bestaat uit 8 groepen. Met uitzondering van 2 groepen 1/ 2, is de school in een leerstofklassensyteem verdeeld. Voor ieder leerjaar is een aparte groep.

Het is een bewuste keuze om de groepen 1 en 2 te combineren. In deze fase leren de kinderen veel van en met elkaar. Om daarna per leerjaar te groeperen komt voor uit de gedachte dat er binnen een jaargroep veel niveauverschillen zijn waar we zo passend mogelijk onderwijs aan willen geven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons onderwijsaanbod kijken wij goed naar de speciale onderwijsbehoeften van alle kinderen. Om hier zo goed mogelijk op in te spelen hebben de leerkrachten uit ons team zich geschoold in verschillende specialismen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven