Basisschool De Ploeg

Melkweg 42 1251 PT Laren

Schoolfoto van Basisschool De Ploeg

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS de Ploeg, een moderne dorpschool in het prachtige Laren.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Uiteraard geven wij graag een persoonlijke toelichting op uw specifieke vragen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • aandacht voor ieder kind
  • maximale opbrengsten
  • inspirerend team
  • leren met plezier
  • veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks landelijke en gemeentelijke prognoses is ons leerlingaantal stabiel. Het open karakter en de goede resultaten maken dat veel ouders voor onze school kiezen.

Voor een aantal groepen is een wachtlijst  ingesteld. Onze school streeft naar een jaarlijks ongeveer gelijk leerlingaantal, maar heeft geen groeiprotentie, waardoor er gebruik gemaakt zou moeten worden van een dislocatie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast de basisschool is er ook een peuterspeelzaal in ons pand gevestigd. Met deze speelzaal, "Ploegmaatjes" is een hechte samenwerking.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven