Prins Willem Alexander School

Verwoldseweg 18 7245 AH Laren (Gelderland)

Schoolfoto van Prins Willem Alexander School

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van CBS Prins Willem Alexander. Dit venster geeft een eerste indruk van onze school. Meer informatie kunt u vinden op: www.schoolpwa.nl. De Prins Willem Alexanderschool - samen in beweging!

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de Prins Willem Alexanderschool. De gegevens zijn afkomstig van Duo, de inspectie en de school. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Het mooiste beeld van onze school krijgt u door gewoon eens binnen te lopen. VAN HARTE WELKOM !

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Zelfontplooiing
  • Betrouwbaar
  • Christelijke waarden
  • Ontmoeting

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De PWA-school is een groeiende school. Zo gingen we van 4 combinatiegroepen, naar 5 groepen in 2020-2021, 6 groepen in 2022-2023 en het schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met 7 groepen. We hebben door een grote instroom veel onderbouwleerlingen en een kleine bovenbouw. Om deze reden is naast 6 enkele groepen, onze groep 7-8 een combinatiegroep. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven