Basisschool St.Augustinus

De Gouwe 21 1121 GC Landsmeer

  • De Augustinus heeft een licht en modern schoolgebouw met een open karakter.
  • Direct gelegen aan de school ligt het Ilperveld.
  • We werken met schoolthema's aan onze brede ontwikkeling. Jaarlijks terugkerend thema is: de natuur.
  • Schoolfoto van Basisschool St.Augustinus
  • Samen met landschap Noord Holland werken de leerlingen jaarlijks aan de bio-diversiteit van onze achtertuin 'De Gouwe Plek'.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school beschikt over een lift en is toegankelijk bij fysieke beperking. Voor hoogbegaafdheid en dyslexie richten wij ons op structurele signalering. Nav vastgestelde criteria kunnen wij een extra aanbod bieden en externe expertise inschakelen middels onze samenwerkingspartners.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven