Basisschool St.Augustinus

De Gouwe 21 1121 GC Landsmeer

 • De Augustinus heeft een licht en modern schoolgebouw met een open karakter.
 • Direct gelegen aan de school ligt het Ilperveld.
 • We werken met schoolthema's aan onze brede ontwikkeling. Jaarlijks terugkerend thema is: de natuur.
 • Schoolfoto van Basisschool St.Augustinus
 • Samen met landschap Noord Holland werken de leerlingen jaarlijks aan de bio-diversiteit van onze achtertuin 'De Gouwe Plek'.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom.... op de site van basisschool St. Augustinus. De school valt onder het bestuur van de ASKO, Amsterdamse Stichting Katholiek Onderwijs. 

De Augustinus in een notendop:

 • Natuurgebied 'Het Ilperveld' is onze achtertuin.
 • Veilig schoolklimaat; wij zijn een "Vreedzame School".
 • Kennisverwerving is essentieel.
 • Methodisch én thematisch werken.
 • Katholieke identiteit.
 • Onderwijs op maat; ons streven is ieders potentieel naar boven te halen.
 • Digitale geletterdheid via Mediawegwijs.
 • Snel bereikbaar vanuit Amsterdam-Noord.
 • Professionele tussenschoolse opvang.?????? Voor- en naschoolse opvang extern.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vreedzaam & Veilig
 • Thematisch & methodisch werken
 • Natuur & omgeving
 • Kleine school
 • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven