Basisschool dr. A. Comrieschool

Marconistraat 16 4416 DE Kruiningen

Schoolfoto van Basisschool dr. A. Comrieschool

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van deze basisschool; de Dr. A. Comrieschool te Kruiningen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Veiligheid
  • Ontwikkeling
  • Verwoording
  • Zingeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingaantal

Onze school wordt bezocht door ongeveer 300 leerlingen. 

Aanmelding en toelating

De contactpersoon voor plaatsing is de directeur. U kunt bij hem alle informatie over de school krijgen, die voor u en uw kind belangrijk is. Uw kind moet ingeschreven worden op onze school. Dit gebeurt in het cursusjaar voorafgaand aan de vierde verjaardag. In de maand januari/februari is er gelegenheid om uw kind op te geven als leerling. Een leerling kan op onze school toegelaten worden indien de ouders instemmen met de grondslag en de doelstellingen van de school en kerkelijk meelevend zijn. Dit dient schriftelijk verklaard te worden bij de inschrijving. Betreffend document is als bijlage toegevoegd aan de schoolgids.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
304
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op deze pagina vindt u de schooltijden en het vakantierooster van basisschool Dr. A. Comrieschool te Kruiningen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven