Basisschool Dr. A. Comrieschool

Marconistraat 16 4416 DE Kruiningen

Schoolfoto van Basisschool Dr. A. Comrieschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Dr. A. Comrieschool bestaat uit ongeveer 35 personen. Momenteel zijn er zo'n 20 leerkrachten aan de school verbonden. Zij worden ondersteund door ongeveer 15 collega's. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school streeft naar een personele bezetting van zoveel mogelijk fulltimers voor het onderwijs aan de diverse groepen. Uitgangspunt is om niet meer dan twee leerkrachten per week voor de groep te hebben. Voor waarneming bij verlof of ambulante tijden zijn enkele parttime leerkrachten beschikbaar. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school wordt geleid door een directeur, die bijgestaan wordt door twee teamleiders: onderbouw en bovenbouw. Zij vormen het zogenaamde smalle MT. Elke week bespreken deze personen de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast wordt gesproken over het brede MT waarin ook de intern begeleiders zitting hebben. Het brede MT vergadert een keer in de maand.

Er zijn ruim twintig leerkrachten aan de school verbonden, fulltime of parttime. Waarbij het percentage mannelijke leerkrachten bovengemiddeld is, evenals het aantal fulltime leerkrachten. Nagenoeg allen zijn volledig bevoegd. Verschillende collega’s hebben een (master) opleiding gevolgd. Acht personen maken deel uit van het onderwijsondersteunend personeel, waaronder een managementassistente, onderwijsassistentes en facilitair medewerkers. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven