De Golfbreker

Papiermolen 18 1541 RT Koog aan de Zaan

Schoolfoto van De Golfbreker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons schoolbestuur heeft een invalpool. Wij maken gebruik van parttimers die incidenteel extra willen werken, de inzet van de onderwijsondersteuner, de inzet van gepensioneerde leerkrachten en de inzet van ambulant personeel. Wanneer dit niet mogelijk is sturen wij de leerlingen naar huis.(wisselende groepen).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij kunnen de kinderen breed extra ondersteuning bieden op het gebied van leesproblematiek, problemen met taalverwerving, motivatie- en gedragsproblematiek, (minder)begaafdheid en op het gebied van fysieke beperkingen.

Om deze ondersteuning te bieden worden specialisten binnen de school ingezet en/of worden specialisten vanuit het schoolbestuur ingezet.

De begeleiding kan zowel binnen als buiten de groep plaatsvinden door onze onderwijsassistent en onderwijsondersteuner, de gedragsdeskundige en de twee intern begeleiders. Daarnaast is er een aantal vrijwilligers wekelijks actief om te werken met kleine groepjes kinderen op het gebied van (begrijpend) lezen, rekenen en spelontwikkeling voor jonge kinderen.

In de school is een invalide toilet en een lift aanwezig.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspelen de Golfbreker is een VVE locatie hetgeen minder dan 10 kinderen betreft. De Golfbreker school werkt niet met een VVE programma en biedt binnen de ondersteuningsstructuur van de school een passend onderwijsaanbod aan VVE kinderen.

Terug naar boven