CBS Koningin Juliana

Tsjerk Hiddesstraat 4 9291 AX Kollum

Schoolfoto van CBS Koningin Juliana

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor wat de resultaten van het afgelopen jaar betreft zijn we tevreden over zowel de eind- als tussenopbrengsten. Groep 8 heeft in het schooljaar 2012-2013 net iets boven het landelijk gemiddelde gescoord. Hierbij zijn alle leerlingen meegenomen. Ook voor de komende jaren gaan wij uit van zowel positieve tussen- als eindopbrengsten. De eerste resultaten, zowel tussen- als eindopbrengsten in het schooljaar 2012-2013, zijn hiervan een bevestiging. De laatste jaren is er een stijgende lijn zichtbaar en wij verwachten deze stijgende lijn door te kunnen zetten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Terug naar boven