CBS Koningin Juliana

Tsjerk Hiddesstraat 4 9291 AX Kollum

Schoolfoto van CBS Koningin Juliana

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor wat de resultaten van het afgelopen jaar betreft zijn we tevreden over zowel de eind- als tussenopbrengsten. Groep 8 heeft in het schooljaar 2012-2013 net iets boven het landelijk gemiddelde gescoord. Hierbij zijn alle leerlingen meegenomen. Ook voor de komende jaren gaan wij uit van zowel positieve tussen- als eindopbrengsten. De eerste resultaten, zowel tussen- als eindopbrengsten in het schooljaar 2012-2013, zijn hiervan een bevestiging. De laatste jaren is er een stijgende lijn zichtbaar en wij verwachten deze stijgende lijn door te kunnen zetten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2012 heeft onze school bezoek gehad van de inspectie. De inspectie heeft de Koningin Julianaschool in Kollum het predicaat zeer zwak gegeven. Het team is sindsdien druk aan de slag om de noodzakelijke onderwijskundige vernieuwingen tot stand te brengen en deze lijn zetten wij dit schooljaar door. Het toezicht van de inspectie duurt in totaal twee jaar.

In mei 2013 hebben wij een zogenaamd voortgangsgesprek gehad. Tijdens het voortgangsgesprek bepaalt de inspectie of de school het verbetertraject volgens planning uitvoert. De inspectie was tevreden over het verloop van het verbetertraject. In november 2013 komt de inspectie op bezoek voor een Tussentijds Kwaliteitsonderzoek (TKO). Tijdens dit TKO zal de inspectie in de groepen komen observeren en diverse gesprekken voeren met zowel leerkrachten, directeur als de interne begeleider. Dit TKO is het eerste meetmoment van de inspectie waarop de Koningin Julianaschool van het predicaat zeer zwak af kan komen. Hierna volgt in mei 2014 een derde bezoek (voortgangsgesprek) en kan de school in november 2014 weer in het basisarrangement van de inspectie terecht komen. Zodra er nieuwe informatie is kunt u dit ook lezen op deze site.

Het team heeft zich vorig schooljaar verdiept in effectieve leerstrategieën, is daarmee aan het oefenen en heeft zich de bijbehorende vaardigheden eigen gemaakt. Dit schooljaar staat vooral in het teken van het (schoolbreed) toepassen in de dagelijkse praktijk. Hierbij staan de didactische vaardigheden, klassenmanagement en de toepassing van coöperatief leren en het zelfstandig werken binnen de groepen centraal.

Een ander belangrijk punt is de leerlingenzorg. De school heeft afgelopen schooljaar een nieuwe zorgstructuur ontwikkeld. Het uitgangspunt hierbij is het handelingsgericht werken (HGW). Wij kijken naar wat een kind nodig heeft. M.a.w. wat zijn de onderwijsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden (qua leren, gedrag en werkhouding), hoe bepalen we die, en hoe kunnen we ons onderwijs daarop afstemmen? Deze manier van werken zal dit jaar worden uitgebreid en moet zichtbaar worden in de dagelijkse praktijk.

De groepen 1 en 2 hebben zich het afgelopen schooljaar verdiept in het beredeneerd leerstofaanbod. Dit houdt in dat de leerkrachten doelen formuleren die oplopen in moeilijkheids-graad. Iedere periode worden de doelen op een hoger niveau geformuleerd, afgestemd op de ontwikkeling van de leerlingen. De hieruit volgende ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar in de groepen 1 en 2.

Mocht u nog vragen hebben dan bent u altijd welkom voor een gesprek en/of meer informatie.

Terug naar boven