CBS Koningin Juliana

Tsjerk Hiddesstraat 4 9291 AX Kollum

Schoolfoto van CBS Koningin Juliana

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het Schoolvenster van de Koningin Julianaschool. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig hebben wij een toelichting gegeven bij de cijfers en feiten. Op deze manier biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet. Voor vragen n.a.v. dit Schoolvenster kunt u altijd contact opnemen met de Koningin Julianaschool.

Met vriendelijke groet,

team Koningin Julianaschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen loopt langzaam terug. Dit is een trend die op vele scholen zichtbaar is en heeft te maken met de bevolkingskrimp. Wij hebben dit schooljaar 185 leerlingen. De prognose voor de komende jaren is vrij stabiel, rond de 180 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven