Basisschool De Rozebottel

Sportlaan 14 7958 SM Koekange

  • Schoolfoto van Basisschool De Rozebottel
  • Schoolfoto van Basisschool De Rozebottel
  • Schoolfoto van Basisschool De Rozebottel
  • Schoolfoto van Basisschool De Rozebottel
  • Schoolfoto van Basisschool De Rozebottel

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • zelfstandig
  • verantwoordelijk
  • vertrouwen
  • samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ook in onze regio hebben we te maken met Krimp.

Het marktaandeel van onze school zit boven de 70%.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voorschoolse opvang en naschoolse opvang vindt niet plaats op onze school.

Uiteraard zijn er mogelijkheden voor opvang van kinderen buiten schooltijden op andere plaatsen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven