Christelijke Basisschool Het Bastion

von Kropffplein 2 4791 HW Klundert

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Het Bastion

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Welkom op de site van Scholenopdekaart.nl.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van CBS het Bastion. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Indien u meer informatie wenst kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de school.

Met vriendelijke groet,

Het team van CBS het Bastion

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust, reinheid en regelmaat
  • Eerlijkheid
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Bastion
Mooi gelegen op een verhoging met prachtig uitzicht op de polder staat het Bastion. U kunt de school vinden achter de Gereformeerde Kerk.  Het Bastion is een school met een prettig (pedagogisch) klimaat. Het gebouw oogt klein en de ruimten/lokalen liggen meer achter, dan naast elkaar. 
Persoonlijk contact en een warm welkom vinden we belangrijk. Dat vinden we belangrijk voor leerlingen en ouders, maar ook voor collega's en ketenpartners uit de omgeving van de school. We kennen onze leerlingen en ouders en hebben oog voor elkaar.

Achtergrondinformatie
De  verhoging is ontstaan tijdens de oorlog tussen Willem van Oranje en de Spanjaarden (80-jarige oorlog). Prins Willem van Oranje vond het belangrijk dat er vestingwerken werden gebouwd als bescherming tegen de Spaanse soldaten. Deze vestingwerken werden “Bastions” genoemd en zijn tussen 1584 en 1588 gebouwd. De school is op zo’n verhoging gebouwd. U begrijpt dat de naam van de school hiermee te maken heeft. We hopen dat we als school een bastion mogen zijn voor de kinderen, dat ze zich veilig en beschermd weten tijdens hun schoolperiode. De stad Klundert heeft in 1357 stadsrechten gekregen en is van oorsprong Protestants. Oorspronkelijk hoorde Klundert bij (Zuid) Holland. Het stadhuis is in 1621 gebouwd en is mede betaald door Prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje. Het stadhuis ligt vlakbij de school.

Het Bastion is gevestigd aan de rand van het centrum van Klundert. De afgelopen jaren is het leerlingaantal redelijk stabiel gebleven. De prognose van het leerlingaantal voor 1 oktober 2023 is ongeveer 200 leerlingen. Op basis van eerder gedane leerlingprognoses en de ingezette ontwikkelingen op het Bastion is de verwachting dat het leerlingaantal de komende jaren ongeveer gelijk zal blijven.

Onze school heeft zich de afgelopen jaren flink positief ontwikkeld. Rots en Water, coöperatieve werkvormen, adaptief en gepersonaliseerd leren zijn slechts een paar zaken die ons onderscheidend maken ten opzichte van andere scholen. Wij zouden heel graag zien dat alle (toekomstige) kinderen die opgroeien in en om de school ook bij ons naar school komen. Enerzijds omdat we gewoon goed onderwijs bieden, maar ook omdat uit onderzoek blijkt dat het voor de toekomst van alle kinderen belangrijk is dat school een centrale ontmoetingsplek is waar kinderen met allerlei verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Wij willen bereiken dat onze kinderen een leven lang willen blijven leren, weten, doen en samenleven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven