De Brug

Derksweg 264 7891 PR Klazienaveen

Schoolfoto van De Brug

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u een kijkje komt nemen bij De Brug! We zijn een Christelijke Basisschool en vinden het belangrijk om kinderen te leren dat ze zichzelf mogen zijn. We proberen ze uit te dagen het beste uit zichzelf te halen en hierbij hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. We kijken naar de ontwikkeling van kinderen ten opzichte van zichzelf niet ten opzichte van de ander. We vinden het belangrijk hoe je met elkaar omgaat en dit vormt een rode draad door de dag heen.

We zijn een school waar ontwikkeling centraal staat en dat vraagt om afstemming. We zitten in een traject van ontwikkeling. We maken keuzes met het team en daar betrekken we ook de kinderen vanuit de leerlingenraad en de ouders bij. We voeren gesprekken over de toekomst van de school en richten ons ook op de omgeving. Autonomie, ontwikkeling en verbinding zijn drie belangrijke kernwaarden.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen bouwen aan de basis
  • Thematisch onderwijs
  • Wij ZIEN kinderen
  • Veilig en respectvol
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Brug is een van de 12 scholen van Stichting Viviani. Voor 2023 is de verwachting dat er bijna 1900 leerlingen een school bezoeken die valt onder stichting Viviani. Op de Brug zitten rond de 160 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven