Openbare Basisschool De Krulder

van Lierestraat 2 2221 SC Katwijk

  • Op onze openbare basisschool is iedereen welkom. Van verschillen kun je veel leren.
  • Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling.
  • Onze aula waar de kinderen die overblijven, lunchen. Hier worden ook de vieringen gehouden.
  • Dit is de hoofdingang en een deel van het plein.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in Obs de Krulder. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Positief
  • Verantwoordelijkheid
  • Vol vertrouwen
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs de Krulder is een Daltonschool in oprichting. De planning is dat we een gecertificeerde Daltonschool zijn in 2022. Dit is net voordat we ons nieuwe gebouw ingaan. De sfeer op school is goed en de resultaten gaan omhoog. De verwachting is dat we in de nabije toekomst groeien in leerlingaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven