Daltonschool Katwijk i.o.

van Lierestraat 2 2221 SC Katwijk

  • Schoolfoto van Daltonschool Katwijk i.o.
  • Schoolfoto van Daltonschool Katwijk i.o.
  • Schoolfoto van Daltonschool Katwijk i.o.
  • Schoolfoto van Daltonschool Katwijk i.o.
  • Schoolfoto van Daltonschool Katwijk i.o.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in Daltonschool Katwijk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Positief
  • Verantwoordelijkheid
  • Vol vertrouwen
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Daltonschool Katwijk is een kleurrijke school. Wij zijn een plek waar leerlingen en ouders samen komen en waar de uitgangspunten van het openbaar onderwijs tot leven komen.
Ook zijn we een Daltonschool in oprichting. Het daltononderwijs vormt het uitgangspunt van de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven. Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomstige maatschappij en zijn ervan overtuigd dat het daltonconcept hier een waardevolle bijdrage aan kan leveren

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven