cbs De Ontdekking

Ooievaarstraat 14 8262 AN Kampen

Schoolfoto van cbs De Ontdekking

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs wordt vaak gekeken naar het resultaat aan het eind van groep 8. Het aantal kinderen dat naar een bepaald schooltype gaat zou iets zeggen over de kwaliteit van onze school. Hoe hoger de vorm van voortgezet onderwijs, des te beter de school is. Als alleen deze uitstroomgegevens doorslaggevend zijn, betekent dat een enorme verarming van ons onderwijs. We bieden veel leerlingenzorg, maar dat is geen garantie voor het eindniveau van de leerling. Wij willen kinderen zo goed mogelijk begeleiden. Hierbij gaan we uit van het feit dat ieder kind uniek is en zijn/haar eigen aard en mogelijkheden heeft.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school maakt gebruik van het Schooleindonderzoekvan Centraal Nederland. Van deze toets wordt het onderdeel "schoolvorderingen" aangeleverd door de CITO groep. Behalve de schoolvorderingen (CITO), worden ook de intelligentie, motivatie en faalangst gemeten. De toets is ook geschikt voor de toelating tot het LWOO en Praktijkonderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Voor onze school zijn de beoordelingen en de aanbevelingen van de inspectie een belangrijk gegeven bij het bepalen van onze ontwikkelingspunten. De school zit in het basisarrangement van de inspectie, de inspectie geeft aan het vertrouwen te hebben in de ontwikkelingen op de Emmaschool. De school heeft de aanbevelingen in het laatste inspectieverslag inmiddels vertaald naar concrete actiepunten: het zorgplan is herschreven. Daarnaast is het team bezig een nascholing te volgen op het gebied van handelingsgericht werken.

Terug naar boven