cbs De Ontdekking

Ooievaarstraat 14 8262 AN Kampen

Schoolfoto van cbs De Ontdekking

In het kort

Toelichting van de school

Voor meer informatie verwijzen wij naar de schoolgids.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De weergegeven aantallen betreffen de afgelopen jaren. Op de teldatum 01-10-2013 heeft de school 173 leerlingen. Op dit moment is het moeilijk een betrouwbare prognose te geven over de leerlingenaantallen. De cijfers moeten beoordeeld worden binnen de context dat het totaal aantal leerlingen binnen de gemeente Kampen een dalende trend vertoont.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven