cbs De Ontdekking

Ooievaarstraat 14 8262 AN Kampen

  • Schoolfoto van cbs De Ontdekking
  • Schoolfoto van cbs De Ontdekking
  • Schoolfoto van cbs De Ontdekking
  • Schoolfoto van cbs De Ontdekking
  • Schoolfoto van cbs De Ontdekking

In het kort

Toelichting van de school

De Ontdekking is een christelijk kindcentrum in de buurt Hanzewijk en Greente. Ook kinderen uit omliggende wijken bezoeken het IKC. Op deze mooie plek in Kampen werken we met elkaar aan een toekomstgerichte invulling van het IKC met een stevige? basiskwaliteit.? ? Op De Ontdekking zien we de kinderen als jonge ‘ontdekkingsreizigers’ die iedere dag mogen leren over zichzelf en de wereld om hen heen. We geven hierbij de kinderen een perspectief vanuit de christelijke basiswaarden. We stimuleren op De Ontdekking om open ?te staan voor elkaar? en te ontdekken? wie? de ander is en we? waarderen hierin? de ?verschillen! 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de schoolgids.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust
  • Eigenaarschap
  • Samenwerken
  • Toekomstgericht
  • Impact

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven