OBS Villa Nova

Bouwkamp 4 8266 KL Kampen

Schoolfoto van OBS Villa Nova

In het kort

Toelichting van de school

Op obs Villa Nova kom je thuis! Binnen ons huiskamerconcept creëren wij een plek waar leerlingen mogen opgroeien tot zelfstandige mensen. In de fijne sfeer van de huiskamers spelen, leren, eten, overleggen, beslissen, reflecteren we en dragen leerlingen zorg voor zichzelf en elkaar. Op Villa Nova kijken we naar de individuele behoefte van een kind. Er wordt daarbij gewerkt vanuit een growth mindset. Capaciteiten kun je ontwikkelen, het mag in je eigen tempo en iedereen is in staat, met de juiste begeleiding en overtuiging, zijn of haar capaciteiten te vergroten. Op Villa Nova werken we daarbij met portfolio’s, persoonlijke leergesprekken en ouder- kindgesprekken.

Op onze school willen we onze leerlingen de competenties eigen maken die ze nu, maar vooral in de toekomst nodig hebben. ICT neemt daardoor een belangrijke rol in. Dit wordt ingezet om leerlingen te volgen, maar ook als didactisch middel. Andere 21ste eeuwse competenties krijgen vooral aandacht binnen de thema’s die we in de hele school aanbieden. We werken door middel van onderzoekend en ontwerpend leren.

We streven er altijd naar om ieder kind van 4 tot 12 jaar goed onderwijs te bieden in een hoogwaardige leeromgeving. We werken daarbij intensief samen met de kinderen, hun ouders en extern betrokken partners. Alle partijen worden mede-verantwoordelijk gemaakt voor het leerproces en als belangrijke bron gezien van informatie en expertise.

De kinderen van Villa Nova staan midden in deze razendsnel ontwikkelende samenleving. Gepersonaliseerd, maar vooral samen.

Welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij komen thuis
  • Wij willen inspireren
  • Wij zijn sterk betrokken
  • Wij zijn nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven