Dr EA Borgerschool

Koningin Julianalaan 3 8501 HL Joure

Schoolfoto van Dr EA Borgerschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Dr. E.A. Borgerschool in Joure. De Dr. E.A. Borgerschool is gevestigd in een eigen vleugel van De Brede School Joure Zuid. Kinderen werken bij ons met verschillende arrangementen die aansluiten bij hun niveau. Kinderen werken aan een eigen ontwikkeling die zichtbaar wordt in een persoonlijk digitaal portfolio. Samen Jezelf Ontdekken is onze missie. Als je gelooft in jezelf kun je zoveel meer!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezien worden geeft motivatie
  • Talent brengt beweging
  • Rijke leeromgeving/ energie
  • Veiligheid geeft vrijheid
  • Possitive behavior support

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er wordt in schooljaar 2022/2023 gewerkt met 6 groepen.

Groep 1/2  16 lln. (+ instroom)

groep 3  14 lln. 

groep 4  13 lln.

groep 5  18  lln.

groep 6/7  21  lln.

groep 8.    20 lln. 

Er wordt binnen de groepen gewerkt met:

-een basisarrangement

-een intensief arrangement en

-een plusarrangement.

Per schooljaar, afhankelijk van het aantal leerlingen en m.b.t. hun onderwijsbehoeften worden de groepen ingedeeld. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven