Daltonschool De Kogge

De Dassenboarch 23 A 8651 CB IJlst

  • Schoolfoto van Daltonschool De Kogge
  • Schoolfoto van Daltonschool De Kogge
  • Schoolfoto van Daltonschool De Kogge
  • Schoolfoto van Daltonschool De Kogge
  • Schoolfoto van Daltonschool De Kogge

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Als team van Daltonschool De Kogge werden we erg blij van de uitkomsten van de oudertevredenheidenquête: Wat een prachtige scores!  
Het algemeen schoolgemiddelde op alle vragen is een 8.8!   

De vragen die gesteld zijn vielen onder een categorie en hieronder vindt u van iedere categorie het gemiddelde cijfer.   
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid): 9.1 
Onderwijsleerproces: 8.7 
Informatie en communicatie: 8.4
Zoals u kunt zien geweldige cijfers!      

In de categorie Schoolklimaat is het hoogste cijfer van de enquête gescoord op de vraag : ‘In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?’
Deze vraag scoorde een 9.4 en voor ons een hele belangrijke, want als een kind zich veilig voelt op school en met plezier naar school gaat is dat een voorwaarde voor al het andere!
Natuurlijk betekent dit niet dat dit het is en we op onze ‘ lauweren gaan rusten’. We willen ons juist blijven verbeteren en de kwaliteit hoog houden!

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven